Zuzana KaliňakováNOU SACRÉ

Man looking for love
Názov: Man looking for love
Technika: ready-made
Rozmer: 13 cm
Rok: 2007-2010
Publikované v "Oh Francis", Art Magazin, Dublin, IRL Foto: Marko Horban

„Ide o výtvarný proces apropriácie, vytrhnutie predmetu z jeho pôvodného kontextu. Najčastejšie sa tu objavujú myšlienky konfliktov, agresie a expanzie, rozpory medzi ideami a skutočnosťou. Témy podáva v ironizujúcej a persiflážnej rovine ako deformované myšlienky a zámery. Bábika zabíjajúca pohľadom už má v sebe zakódovaný konflikt zdanlivej nevinnosti a agresivity. Viaceré z objektov využívajú náboženský kontext na transpozíciu aktuálnych tém. Aj posledná večera so svätožiarou EU hovorí o dodržiavaní pravidiel, o súdržnosti. Z mandorly namiesto madony útočí postava generála – opäť idea zmierlivosti v kontraste s expanziou.“

PhDr. Eva Trojanová